Back to Top

Informasjon om norske tilfluktsrom og annen kriseinfo.

Tilfluktsrom.com

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Norge.

Hvor er ditt nærmeste tilfluktsrom?

Under den kalde krigen viste alle nordmenn hva de skulle foreta seg ved dersom flyalarmen gikk samt hvor deres nærmeste tilfluktsrom var.

Den gangen var norske tilfluktsrom relativt nye og i god stand. I dag er dessverre status en helt annen. Nordmenn flest er svært dårlig mentalt innstilt og forberedt på en krisetilstand som krig. Norske tilfluktsrom er generelt i forferdelig dårlig forfatning og folk flest vet heller ikke hvor tilfluktsrommene i deres nærmiljø finnes.

På grunn av dette har vi valgt å opprette dette nettstedet i håp om å øke det generelle kunnskapsnivået til nordmenn om hvordan de skal forberede seg mot og håndtere en mulig krisesituasjon. Vi har fått tilgang til offentlige data om alle norske tilfluktsrom og har konvertert disse dataene slik at du enkelt kan lete deg frem til tilfluktsrommene i ditt nærmiljø på ovenstående kart.

Vi vil også fremme artikler om hvordan du kan forberede deg til en krisesituasjon i forhold til hva du bør ha tilgjengelig i din husholdning av mat, drikke og andre nødvendige artikler. Vi er på vei inn i en tid med økt internasjonal uro og usikkerhet etter noen tiår hvor dette har vært helt ute av folk flest sitt fokus.

Det er viktig å være klar over at det finnes langt flere tilfluktsrom i Norge enn det som fremgår av ovenstående oversikt på kartet. Dette er kun de offentlige tilfluktsrommene. Utover dette så er det mange private næringsbygg, skoler, kjøpesentre og andre bygninger som har egne tilfluktsrom. Vi vil supplere med opplysninger om dette så fort vi får tilgang til data om dette.